ТРГОВИЈА

Дистрибуција на комплетната програма на Legrand електрична опрема.


Заштита

 • Мини прекинувач, Комбинирани мини прекинувач и дифернцијална склопка и Модуларна електро опрема за DIN носач
 • Воздушни прекинувачи,Компактни прекинувачи и Компензација на реактивна енергија
 • Метални куќишта
 • Прочитај повеќе ...

Индустриски сектор

Елементи за инсталации

 • Arteor: Материјали за ожичување
 • Автоматизација во домови и Домашни компјутерски мрежи
 • Останати монтажни материјали
 • Водонепропусни материјали за ожичување и Останата инсталациона опрема
 • Прочитај повеќе ...

Комерцијален сектор

 • Управување со осветлувањето и противпанично светло, Контрола на пристап и интерна телевизија
 • Структурно каблирање, Водење каблови во DLP канали и системи за работни места
 • Механизми од програмот Mosaic и Опрема за здравствени објекти
 • Прочитај повеќе ...

Брендови